Genealogické výzkumy na území celé České republiky i v zahraničí

Rešerše, vyhledávání údajů o předcích

Sestavení rodokmenu

Genealogické poradenství

Čtení a překlad textů v kurentu

příklady