Mgr. Pavlína Škrabalová

Vystudovala jsem archivnictví a historii na Masarykově univerzitě v Brně. Po studiích jsem pracovala ve specializovaných archivech VUT a ČNB a nakonec zakotvila jako kurátorka historických sbírek v Muzeu hlavního města Prahy. Nyní jsem na mateřksé dovolené a genealogii se věnujeme společně s manželem, který je také vystudovaný archivář s praxí v okresním archivu. Ke genealogii nás dovedl, jak jinak, zájem o vlastní rodinnou historii. Moji předkové pocházejí jednak ze Slovenska a jiní zase žili dlouhá léta na Ukrajině jako volyňští Češi. Samozřejmě mne zajímaly jejich osudy a touto cestou se již během studií dostala k pomocné historické vědě genealogii. Bádání po předcích, a nejen těch mých, je krásná detektivní činnost s leckdy velmi zajímavými výsledky. Proto také Vám rádi pomůžeme najít Vaše vlastní kořeny. Myslím, že v dnešní uspěchané době je dobré se občas pozastavit a poohlédnout se zpět do minulosti, přinejmenším té vlastní. Uvědomit si, jak se žilo dříve a co vše naši předkové prožívali oproti nám.